Voorrang bij een kruispunt.


kruispunt-200x150Iedere dag krijg je te maken met het verlenen van voorrang en het krijgen van voorrang. Het is dan ook van groot belang dat je de regels van voorrang bij een kruispunt goed onder de knie hebt.
Voordat er verder wordt ingegaan op de verschillende voorrang situaties bij kruispunten is het goed om te weten wat de definitie van voorrang is. Voorrang betekent dat iets een hogere prioriteit heeft, en daardoor voor gaat. Voorrang is geen recht om te krijgen maar een plicht om te verlenen.

Gelijkwaardig kruispunt

Nu de definitie van voorrang bekend is het van belang hoe voorrang toegepast wordt bij kruispunten. Er zijn twee typen kruispunten: Gelijkwaardige kruispunten en Ongelijkwaardige kruispunten

Op ‘gelijkwaardige’ kruispunten staan geen verkeerslichten, borden, of tekens. Belangrijke regels zijn daarom:

  • Alle bestuurders die van rechts komen, hebben voorrang
  • De twee uitzonderingen hierop zijn:
  • Trams hebben voorrang op alle bestuurders
  • Bestuurders op een verharde weg hebben voorrang op bestuurders van een onverharde weg

 

Op ‘ongelijkwaardige’ kruispunten staan wel verkeerslichten, borden, of tekens. Belangrijk hierbij is dus om goed de borden in de gaten te houden. Het kan dus zo zijn dat je voorrang krijgt van de andere bestuurders of dat je de bestuurders van links en/of rechts voorrang moet verlenen.

Een bijzondere vorm van een ongelijkwaardig kruispunt is een een ‘afbuigende’ voorrangsregeling. Bestuurders die de ‘afbuigende’ voorrangsweg volgen, moeten voorrang krijgen.

Meest gemaakte fouten Theorie examen B

  • Voor trams, militaire colonnes en uitvaartstoeten bestaan er bijzondere voorrangsregels die je goed moet kennen.
  • Voorrang verlenen geldt ook bij het verlaten van een een uitrit, of het inrijden van een inrit. Je bent dan namelijk bezig met het uitvoeren van een bijzondere verrichting.
  • Het voorrangsbord tref je binnen de bebouwde kom aan voor het kruispunt en buiten de bebouwde kom erna.


Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail