Beste leerling, Voor je liggen de algemene voorwaarden, deze zijn van toepassing op alle lesovereenkomsten die worden aangegaan met Carla Kuller rijopleidingen als wel op ieder die lessen volgt of andere diensten afneemt van Carla Kuller. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door zowel de rijschool als door de leerling.

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

 

 1. De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijles van een rijinstructeur die aan de eisen van het WRM voldoet. De rijinstructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurs bewijs.
 2. Het (rij) examen wordt door de rijschool gereserveerd nadat de leerling examen klaar is en de betalingen zijn voldaan.
 3. Indien de lessen niet doorkunnen gaan i.v.m. ziekte van instructeur, ongeval, weer en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken.

 

 1. Om rijlessen te volgen moet je minimaal 16,5 jaar zijn
 2. Je moet altijd een legitimatie bij je hebben
 3. Je moet op tijd op de afgesproken plaats staan. Is de leerling te laat dan wacht de altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er niet na 10 minuten, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
 4. De leerling heeft het recht om de rijles te verschuiven of aftezeggen, maar dat moet max 24 uur van te voren(behalve bij ziekte} anders heeft de rijschool het recht om de les voor 100% in rekening te brengen i.v.m. de gereserveerde tijd.
 5. Bij het afbreken van de rijopleiding wordt geen restitutie gegeven van het lesgeld voor de opleiding. Tenzij: bij medische redenen, waarbij een medische verklaring kan worden overlegd.
 6. Indien Cursist binnen drie maanden geen vervolgafspraak heeft gemaakt en de Rijschool niets meer heeft vernomen van de leerling, dan is de rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen. 
 7. Als de leerling langer dan een jaar geen lessen volgt, is de rijschool gerechtigd om te stoppen met de rijlessen zonder retourbetaling
 8. Indien leerling de rijopleiding wenst te beëindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen
 9. *** Prijswijzigingen voorbehouden

 

 

 

Extra maatregelen i.v.m. Corona

 

 • Aan de herstart van de rijlessen is een aantal voorwaarden verbonden.
 • Ten eerste is het bewaren van afstand waar dat kan belangrijk.
 • Ten tweede bij het maken van de afspraak overleggen wij  of de les een risico oplevert
 • Ten derde wordt het dragen van een mondkapje voorlopig verplicht gesteld.
 • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht

 

 

 

 

 • De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.
 • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
  verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten? .
 • Tijdens de les, is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.
 • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht
 • Aanvullend zullen leerling en instructeur een eenvoudig soort mondkapje te dragen en eventueel handschoenen.
 • Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen die ze dragen.